Theorieboek voor het auto rijbewijs - page 18

18
Auto-theorie
Het complete verkeerstheorieboek
Algemene bepalingen verkeerswetgeving
A
WEGGEBRUIKERS
BESTUURDERS VAN
VOETGANGERS
RUITERS
GELEIDERS VAN
GEHANDICAPTENVOERTUIGEN
MOTORVOERTUIGEN
TRAMS
FIETSEN, BROM- EN SNORFIETSEN
BESPANNEN EN ONBESPANNENWAGENS
RIJDIEREN
TREKDIEREN
VEE
Alle andere weggebruikers samen, ‘met als uitzondering de voetgangers’ noemen
we bestuurders. Een bestuurder is dus iemand die een voertuig bestuurt, zoals een
fiets, eenmotorfiets, een bromfiets, een scooter,maar ook een tramof een bespannen
dan wel onbespannen wagen.
Als iemand een voertuig aan de handmeevoert, zoals eenmotorfiets, een bromfiets,
een fiets of een snorfiets, is het geen bestuurder meer, maar is het een voetganger.
Ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee, worden wel aangemerkt als
bestuurder.
Iemand die met een paard of een pony loopt, is een bestuurder.
Iemand diemet een hond aan de lijn loopt, valt niet onder de categorie bestuur-
ders, maar onder de categorie voetgangers.
Iemand die op de weg loopt met een fiets, een bromfiets of een motorfiets aan
de hand is geen bestuurder, maar een voetganger.
D. Bestuurders
We onderscheiden onder andere de volgende bestuurders: fietsers, brom- en
snorfietsers, bestuurders van een brommobiel, een motorvoertuig, een
gehandicaptenvoertuig, bestuurders van een tram, ruiters, geleiders van rij- of
trekdieren of vee, bestuurders van een bespannen of onbespannenwagen, vrachtauto’s,
bussen, voorrangsvoertuigen ten dienste van politie of brandweer. Als we over
bestuurders spreken, bedoelen we alle weggebruikers behalve voetgangers. Een
bestuurder is dus iemand die een voertuig bestuurt.Maar ook iemand die rijles geeft
of een examen afneemt voor de categorieën B, C, D of E waarvan het voertuig voorzien
is van een dubbele bediening, valt onder de categorie bestuurders.
E. Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig
Als bestuurders van gehandicaptenvoertuigen gebruik maken van het voetpad of
trottoir, dan wel oversteken van het ene naar het andere voetpad of trottoir, vallen
zij onder de categorie personen te voet, dus voetgangers.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...34
Powered by FlippingBook